Affärsengelska

Business English - Företagsutbildning och kurser i affärsengelska

Engelska Lektioner erbjuder målanpassad engelskutbildning till företag, för grupper eller för enskilda anställda. För bättre affärer, personalutveckling och som anpassning till en alltmer global marknad.

Affärer och yrkesarbete på engelska

Språket i affärsvärlden skiljer sig delvis ifrån det som lärs genom skola, media och resor. Därför kan det vara en vinst för företaget att träna upp språk som relaterar till att:

- Ge effektiv och professionell service
- Hålla effektivare möten
- Genomföra framgångsrika förhandlingar
- Ge tydligare presentationer
- Kunna förklara och möta frågor
- Argumentera starkare för en åsikt
- Bemöta kritik och att konstruktivt diskutera förslag
- Hantera affärsbrev, affärsmail och telefonsamtal från kunder
- Läsa, skriva och förstå produkt- och företagsdokumentation

Vårt mål är att hjälpa er att stärka era medarbetare genom att ge dem språket som verktyg för att kunna kommunicera effektivare, säkrare och med större självförtroende och bättre självkänsla.

Professional English - bransch- och yrkesengelska för internationella affärsrelationer

Kommunikation är centralt för framgång i serviceyrken, i affärslivet och för professionella relationer. Engelskan behövs när ni arbetar med kunder, leverantörer och samarbetspartners men den är även av stor vikt under lunchen och pausen - för det goda samtalet. Vi hjälper er att förbättra era affärsrelationer genom att utbilda era medarbetare i branschengelska.

Arbetssätt vid kurser i företagsengelska

Undervisningen sker vanligtvis i mindre grupper på ert kontor. Vi kan även arrangera privat utbildning i affärsengelska på distans. Vi identifierar tillsammans era behov och tar fram en handlingsplan, där vi fokuserar på konversation, skriftliga uttryck, grammatik och ordförråd. Om så önskas delas arbetet upp i moduler för att förbättra enskilda områden. Utifrån era önskemål arbetar vi med allt ifrån vardagsengelska på arbetet till den engelska som krävs för att hantera situationer i affärslivet.

Arbetsmetoderna anpassas till de medverkande och de språkliga utmaningar de ställs inför i sin yrkesroll. Vissa moment kräver undervisning med tid för diskussion, reflektion och övning, medan andra uppgifter utgår ifrån texter och samtal kring dessa. Materialurvalet görs även baserat på önskemål och kan inbegripa samtida artiklar, övningsstenciler, tryckta läromedel, eller ert eget företagsmaterial.

Commercial and Office English - Ämnesseminarier i affärsengelska

Vi erbjuder även serier av halvdagsseminarier med föreläsningar på temat affärsengelska och yrkesengelska, som kan anpassas efter företagets eller organisationens behov.

Kontakta oss för en offert. Vi lyssnar och ställer frågor för att kunna skräddarsy en passande utbildning för era medarbetare.

Läs vidare: