Träna upp engelskan inför nästa äventyr

Att känna sig bekväm med att beställa mat på engelska, eller ställa frågor på utflykter, om museiföremål eller landskap, samt att kunna hålla igång småkonversationer med främmande själar kan lyfta vilket upptåg som helst.

Kontakta gärna oss om du vill träna upp engelskan inför en resa eller något annat äventyr.

Vi har sedan starten arbetat mycket med konversation, både allmänt och för att hantera särskilda situationer.

Kontakta oss via info@engelskalektioner.se