Lektionsinnehåll

Studiematerial för engelska privatlektioner

Materialet som används under de engelska privatlektionerna anpassas till dina önskemål.

Vi kan utgå från vanligt förekommande läromedel, ta fram eget övningsmaterial eller använda sådant som du själv tycker är intressant. Om du redan deltar i annan undervisning, kan vi utgå från det material som redan används i klassen eller på din kurs.

Vanliga kursböcker i engelska språket på gymnasienivå är exempelvis Blueprint och Springboard.

Som diskussionsunderlag och inspiration vid textförfattande använder vi dagstidningar, webbplatser, tv, radio och filmer samt övningar från engelska skolan.

För att öka inslaget av muntlig och skriftlig kommunikation inom temaområden, arbetar vi gärna med med aktuellt material, inom ditt fokusområde eller som del av ett individuellt program.


Lektionsinnehåll Engelska Lektioner

Vi övar bland annat engelsk grammatik, uttal, läsning, uppsatsskrivning, ordförråd, stavning och konversation.

Vi hjälper dig att hänga med i din vanliga undervisning, att göra grammatiken lite enklare, arbetar med att hålla isär verbböjningar, och övar upp flytet i tal och skrift.

Privatlektioner i Engelska ger dig gott om egen tid att öva dig på att prata och träna på uttalet, i en miljö där man törs uttrycka sig och får uppmuntran, utan att andra lyssnar och kritiserar.


Läs vidare: